Tanıtım

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 2015 yılında kurulmuştur. ASÜ Özel eğitim bölümü kurulduğu ilk günden itibaren akademik kadrosunu tamamlayarak ilk öğrencilerini almayı hedeflemektedir.

Misyon - Vizyonumuz:

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünün vizyonu; hem ülkemizde hem de dünyadaki tüm özel gereksinimli bireylerin bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir.

Özel Eğitim Bölümünün misyonu özel gereksinimi olan bireylerin eğitimi konusunda yetkin eğitimciler yetiştirmek ve yeni bilgi, teori ve araştırmalar oluşturmak, geliştirmek ve yaymaktır.

Bölümümüz öğretim elemanları bu misyonu;

(a) alanda çalışacak araştırmacılar ve eğitimciler gibi liderler yetiştirerek;

(b) alanla ilgili bilgi birikimini genişletmek amacıyla araştırmalar ve farklı bilimsel etkinlikler gerçekleştirerek;

(c) özel gereksinimli bireylerle, ailelerle, resmi ve özel kurumlarla, okullarla ve yerel, ulusal ve uluslararası uzman kuruluşlarla birlikte aktif olarak çalışarak özel gereksinimli bireyler ve aileleri ve alanda çalışan/çalışacak öğretmen/öğretmen adayları için kaynak ve danışmanlık sağlayarak gerçekleştirmektedirler.